Πιστοποίηση της Πειραϊκής Ανακυκλωτικής με FAMI QS για την παραγωγή οξειδίου του ψευδαργύρου

Η Πειραϊκή Ανακυκλωτική ολοκλήρωσε με επιτυχία την πιστοποίησης του παραγόμενου οξειδίου του ψευδαργύρου κατά τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής FAMI QS, με την υποστήριξη της PRIORITY.

Στα πλαίσια του έργου, η PRIORITY ανέλαβε:

  • την αναθεώρηση της υφιστάμενης μελέτης ΗΑCCP της εταιρείας για την παραγωγή του οξειδίου του ψευδαργύρου (ZnO)- Feed Grade.
  • την αναθεώρηση των διαδικασιών/ προσθήκη νέων όσον αφορά στους ελέγχους πρώτων υλών και τελικού προϊόντος (ZnO- Feed grade), την μεταφορά του τελικού προϊόντος και τη διαδικασία αποθήκευσης.
  • την ανάπτυξη νέων διαδικασιών για την κάλυψη των προαπαιτουμένων (καθαρισμοί, μυοκτονία, έλεγχοι νερού, ατομική υγιεινή κλπ)
  • τις κατάλληλες συστάσεις για προσαρμογή των εγκαταστάσεων/ εξοπλισμού
  • την ενημέρωση του προσωπικού για την τήρηση των βασικών αρχών υγιεινής

Με την πιστοποίηση από εξουσιοδοτημένο φορέα του Fami QS,  η Πειραϊκή Ανακυκλωτική διασφαλίζει την προσήλωσή της στην παραγωγή ασφαλών ζωοτροφών με κατάλληλα ιχνοστοιχεία για ισορροπημένη διατροφή του ζώου.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ