Αλλαγές στην πιστοποίηση κατά FSSC 22000

Ο BSI (British Standard Institution), o οποίος είχε εκδώσει το PAS 220:2008, απέσυρε την συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή. H τεχνική προδιαγραφή, σε συνδυασμό με το ISO 22000:2005, μέχρι σήμερα οδηγούσε στην πιστοποίηση κατά FSSC 22000.

To PAS 220:2008 ουσιαστικά έθετε συγκεκριμένες απαιτήσεις όσον αφορά στην τήρηση των προαπαιτούμενων στις επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων. Το PAS 220:2008 υποστήριζε, αλλά δεν αντικαθιστούσε την εφαρμογή του ISO 22000. Μετά την απόσυρση της συγκεκριμένης τεχνικής προδιαγραφής, πλέον για την πιστοποίηση κατά FSSC 22000 θα γίνεται χρήση της τεχνικής προδιαγραφής ISO/ TS 22002-1:2009, της οποίας η ισχύς παρατάθηκε για τα επόμενα 3 έτη.

Οι δύο τεχνικές προδιαγραφές έχουν σημαντικές ομοιότητες στις βασικές απαιτήσεις για την τήρηση των προαπαιτουμένων.

Η χρήση του PAS 220 θα σταματήσει να οδηγεί σε πιστοποίηση μετά την 1η Οκτωβρίου 2012. Στις επιχειρήσεις όπου είναι ήδη πιστοποιημένες κατά FSSC 22000, δίδεται περίοδος προσαρμογής στην νέα τεχνική προδιαγραφή μέχρι 30 Απριλίου 2013.

Από το 1995, η PRIORITY, ο έμπειρος Σύμβουλος, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και δημιουργία ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα (πχ ISO 22000:2005, FSSC 22000, BRC, IFS). Έχει αναλάβει το σχεδιασμό και την εγκατάσταση συστημάτων σε περισσότερες από 350 επιχειρήσεις τροφίμων και σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους.

Παράλληλα, βάσει της εμπειρίας της για τις ανάγκες των επιχειρήσεων παραγωγής τροφίμων, έχει αναπτύξει λογισμικό διαχείρισης Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, το eQualSuite, το οποίο επιτυγχάνει τη μείωση κατά τουλάχιστον 70% του απαιτούμενου χρόνου για τη λειτουργία των διοικητικών διαδικασιών.

Πηγή: www.fssc22000.com

Κατηγορία ΤΡΟΦΙΜΑ