Γνωμοδότηση EFSA για επίπεδα υδραργύρου στα τρόφιμα

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) επανεξέτασε νέα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με την τοξικότητα του υδραργύρου στα τρόφιμα. Ο υδράργυρος συναντάται κυρίως σε ψάρια και άλλα ιχθυηρά τρόφιμα σε δύο βασικές μορφές μεθυλυδράργυρος και ανόργανος υδράργυρος. Με βάση τις επιδημιολογικές μελέτες και τις διατροφικές συνήθειες των πληθυσμών μεταξύ 2003 και 2010 η επιτροπή της EFSA κατέληξε στις παρακάτω Ανεκτές Εβδομαδιαίες Προσλήψεις (Tolerable Weekly Intake, TWI):Ανόργανος υδράργυρος 4μg/kg και μεθυλυδραργυρος 1,3μg/kg.

Οι περισσότερες ομάδες καταναλωτών έχουν μικρή πιθανότητα να υπερβούν τα παραπάνω όρια. O κίνδυνος αυξάνεται κυρίως για τις ομάδες που καταναλώνουν αρκετές ποσότητες ψαριών/ ιχθυηρών όπως οι έγκυες. Περαιτέρω λεπτομέρειες για την έρευνα του EFSA μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του EFSA.

Κατηγορία ΤΡΟΦΙΜΑ