Ημερίδα με θέμα “Παράγοντες χημικών κινδύνων στα τρόφιμα : τάσεις και εξελίξεις στην ανάλυση της επικινδυνότητας”

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, στο πλαίσιο των δράσεων του ως Εθνικό Εστιακό Σημείο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία στις 12 Δεκεμβρίου 2013 στην Αθήνα ημερίδα με θέμα τους παράγοντες χημικών κινδύνων, την επιστημονική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τη συλλογή δεδομένων κατανάλωσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, την αξιολόγηση της διατροφικής έκθεσης σε χημικούς κινδύνους και τις τάσεις και εξελίξεις στον τομέα της αξιολόγησης επικινδυνότητας παραγόντων που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων.

Κατά τον χαιρετισμό του τόσο ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ, κύριος Ιωάννης Τσιάλτας, όσο και η Γενική Διευθύντρια του Γενικού Χημείου του Κράτους κυρία Ασημίνα Παπαθανασίου, τόνισαν την σημασία της επιστημονικής συνεργασίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συλλογή δεδομένων κατανάλωσης και την αξιοποίηση αυτών για την αξιολόγηση της έκθεσης των καταναλωτών σε χημικούς και άλλους παράγοντες που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων, όσο και στους χημικούς κινδύνους και την σημασία τους για την ασφάλεια αυτών.
H ημερίδα περιλάμβανε τις εξής θεματικές ενότητες :

  • Την παρουσίαση από τον ΕΦΕΤ του έργου της ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων χημικών κινδύνων στην EFSA με τη χρήση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματός του (για την ολοκλήρωση του έργου συνεργάστηκαν η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης και Πληροφορικής και η Διεύθυνση Εργαστηριακών Ελέγχων με την ουσιαστική υποστήριξη των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΦΕΤ).
  • Την παρουσίαση από το εστιακό σημείο της EFSA στην Κύπρο του πιλοτικού προγράμματος εφαρμογής του συστήματος της EFSA για την κατηγοριοποίηση – περιγραφή των τροφίμων (FOODEX2).
  • Την πορεία των διατροφικών μελετών που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο (ΥΔΡΙΑ, ΠΑΜΕΔΥ, Συμμαχία για την Υγεία).
  • Την παρουσίαση από επιστήμονες της EFSA του μοντέλου πρόσληψης προσθέτων στα τρόφιμα – FAIM – αξιολόγηση της διατροφικής έκθεσης, μελέτες συνολικής δίαιτας (μεθοδολογία και προκλήσεις ως προς την αξιολόγηση διατροφικής έκθεσης σε χημικούς ρυπαντές).
  • Την εμπειρία της Ιρλανδίας στη δημιουργία βάσης δεδομένων σύστασης τροφίμων.

Ο ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, θα ενθαρρύνει πάντα και θα συμμετέχει σε όποια δράση αποσκοπεί στην δημιουργία περισσότερων διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας της επιστημονικής κοινότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κατηγορία ΤΡΟΦΙΜΑ