Τροποποίηση απαιτήσεων IFS Food Safety Issue 6

Στις 26 Φεβρουαρίου 2013 η τεχνική επιτροπή του IFS αποφάσισε την τροποποίηση των απαιτήσεων των παραγράφων 4.4.1.5 (Αγορές) και 5.6.8 (Ανάλυση προϊόντος) λόγω του διατροφικού σκανδάλου με το κρέας αλόγου. Συγκεκριμένα προσθέτει σε αυτές τις απαιτήσεις την έννοια της αυθεντικότητας του προϊόντος για τις πρώτες ύλες και τα ημι-έτοιμα προϊόντα.

Ο παραγωγός του προϊόντος ορίζεται ως υπεύθυνος να ελέγχει την αυθεντικότητα των πρώτων υλών και του ημι-έτοιμου προϊόντος που παραλαμβάνει από τους προμηθευτές του μέσω της ανάπτυξης συγκεκριμένου πλάνου ελέγχου στο οποίο μπορεί να περιλαμβάνονται τόσο οπτικοί όσο και εργαστηριακοί έλεγχοι (τεστ DNA). Οι παραπάνω τροποποιήσεις τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου 2013.

Κατηγορία ΤΡΟΦΙΜΑ