Δύο νέες αποφάσεις για την πιστοποίηση επιχειρήσεων τροφίμων βάσει του προτύπου IFS 6

Η τελευταία Διεθνής Τεχνική Επιτροπή του IFS αποφάσισε στην τελευταία συνεδρίαση της τα εξής:

  1. Αναβάλλεται για ένα έτος (μέχρι 1 Ιουλίου 2014), η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 6, όσον αφορά το “Food Defence”, την προστασία, δηλαδή, των τροφίμων από οποιαδήποτε κακόβουλη πράξη μέσω χρήσης βιολογικών, χημικών ή φυσικών κινδύνων. Αυτό δίνει το χρονικό περιθώριο ενός έτους στις επιχειρήσεις, για την πλήρη συμμόρφωση τους στις απαιτήσεις του προτύπου.
  2. Τα τρόφιμα, τα οποία παράγονται, συσκευάζονται και σημαίνονται από άλλες επιχειρήσεις, αλλά εμπορεύονται από την πιστοποιημένη/υπό πιστοποίηση, κατά IFS, επιχείρηση, δεν θα εντάσσονται στο πεδίο πιστοποίησης. Σε περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί να εντάξει την εμπορία στο πεδίο πιστοποίησης, θα πρέπει να γίνει έλεγχος τήρησης των απαιτήσεων προτύπου IFS Food σε συνδυασμό με το πρότυπο IFS Broker .

Οι αποφάσεις τίθενται σε ισχύ από 1 Ιουλίου 2013.

Κατηγορία ΤΡΟΦΙΜΑ