Η PRIORITY υποστηρίζει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Σε συνέχεια των πρωτοβουλιών εταιρικής ευθύνης, η PRIORITY ανέπτυξε και εγκατέστησε δωρεάν σύστημα HACCP, σε εγκαταστάσεις του Χαμόγελου του Παιδιού που παραχωρήθηκαν από τον ΟΚΑΑ.

Ο Ο.Κ.Α.Α. παραχώρησε στο ΧτΠ Τράπεζα Ειδών (Κέντρο αποθήκευσης και συντήρησης τροφίμων) 300 τ.μ. στην περιοχή της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών, για την ασφαλή και υγιεινή συντήρηση των ειδών διατροφής παιδιών και οικογενειών που στηρίζονται από το Χαμόγελο του Παιδιού.

Καθώς o βασικός στόχος του ΧτΠ και της PRIORITY είναι η μέγιστη ασφάλεια τροφίμων που συλλέγονται και προσφέρονται στα σπίτια και τα κέντρα στήριξης του οργανισμού, υλοποιήθηκαν τα εξής στα πλαίσια του έργου μας:

  • Διενεργήθηκε η μελέτη ΗΑCCP για την αποθήκευση τροφίμων (κρεάτων/ οπωρολαχανικών) και αναπτύχθηκαν διαδικασίες και έντυπα για την παρακολούθηση των κρίσιμων σημείων ελέγχου.
  • Έγινε ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με τήρηση των βασικών αρχών υγιεινής και εκπαίδευσή του στην εφαρμογή των διαδικασιών HACCP
  • Επιθεωρήθηκε η εφαρμογή των ανωτέρω στην πράξη
  • Αναπτύχθηκαν μηχανισμοί για την παρακολούθηση και τη διατήρηση του νέου βελτιωμένου επιπέδου υγιεινής.
Κατηγορία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΟΦΙΜΑ