Διημερίδα του ΕΦΕΤ για τις αρωματικές ύλες τροφίμων

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία σε θέματα ελέγχου τροφίμων, διοργανώνει ημερίδα με θέμα : ” Αρωματικές ύλες τροφίμων. Νέο νομοθετικό πλαίσιο-ενωσιακή λίστα αρωματικών ουσιών και επιπτώσεις στη βιομηχανία τροφίμων ” που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου 2013 στην Αθήνα, στο The Athenian Callirhoe Exclusive Hotel.

Στην ημερίδα θα παρουσιασθούν θέματα όπως το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την έγκριση των αρωματικών υλών, οι εξελίξεις στον καθορισμό της ενωσιακής λίστας αρωματικών ουσιών και πρώτων υλών, οι απαιτήσεις ως προς την επισήμανση και η παρουσία ορισμένων φυσικώς απαντώμενων ανεπιθύμητων ουσιών μέσω συστατικών τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες.

Επίσης θα δοθεί η δυνατότητα να παρουσιασθεί η παραγωγή και χρήση των αρωματικών ουσιών από τη βιομηχανία τροφίμων αλλά και η επίπτωση σε αυτήν της εφαρμογής της νέας ενωσιακής λίστας των αρωματικών ουσιών. Τέλος θα γίνει αναφορά σε θέματα που αφορούν στη χρήση αρτυμάτων καπνού από τη βιομηχανία τροφίμων και το νέο ενωσιακό πλαίσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ.

Κατηγορία ΤΡΟΦΙΜΑ