Ενημέρωση σχετικά με ανάκληση εμφιαλωμένου νερού

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Δ/νση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προέβη σε δειγματοληψία επιτραπέζιου εμφιαλωμένου νερού σε πλαστικές φιάλες των 18,9 λίτρων, που παρασκευάζεται & εμφιαλώνεται από ελληνική επιχείρηση, με ημερομηνία παραγωγής 10/7/2012 & ημερομηνία λήξης 10/7/2013».

Από τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργήθηκαν από την Χημική Υπηρεσία Σερρών ανιχνεύθηκε το βακτήριο Pseudomonas aeruginosa / Πυοκυανική Ψευδομονάδα και το δείγμα χαρακτηρίσθηκε «μη σύμφωνο – μη ασφαλές- επιβλαβές για την υγεία» σύμφωνα με τις ΚΥΑ 15523/2006 & 38295/2007.

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου των παραπάνω προϊόντων από την ελληνική αγορά και κλήθηκαν οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα να μην τα καταναλώσουν, διότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 7, εδάφιο στ του Κώδικα Τροφίμων & Ποτών και τον Κανονισμό 178/2002, άρθρο 14 παρ.1& 2,α.

Ο ΕΦΕΤ συνεχίζοντας τους ελέγχους και στο εμφιαλωτήριο της επιχείρησης διενήργησε δεσμευτική δειγματοληψία για έλεγχο μικροβιακών παραμέτρων σε νέα παρτίδα επιτραπέζιου νερού, δεσμεύοντας 8 περίπου τόνους νερού, εμφιαλωμένου σε 420 φιάλες των 18,9 λίτρων.

Σε συνεργασία με την Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Δράμας, στην οποία γνωστοποιήθηκαν τα εργαστηριακά αποτελέσματα, έγινε από κοινού έλεγχος στο εμφιαλωτήριο, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις από τις υγειονομικές απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και επίκειται η λήψη του διοικητικού μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας του.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα να μην τα καταναλώσουν και διευκρινίζεται ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Κατηγορία ΤΡΟΦΙΜΑ