Ανάκληση επιδορπίων γιαουρτιού

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο υποδοχής καταγγελιών πολιτών, έγινε αποδέκτης καταγγελίας με προσκόμιση δείγματος, που αφορούσε αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών σε επιδόρπιο γιαουρτιού μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Κατά τη διερεύνησή της επιβεβαιώθηκε η ανωτέρω καταγγελία.

Στη συνέχεια και στο πλαίσιο εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώθηκε από την επιχείρηση σχετικά με αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών σε διάφορα προϊόντα επιδόρπιων γιαουρτιού λόγω ανάπτυξης ευρωτίασης (μούχλα). Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τους καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους τα εν λόγω προϊόντα να μην τα καταναλώσουν.

Κατηγορία ΤΡΟΦΙΜΑ