Οδηγός ορθής πρακτικής για τις επιχειρήσεις παραγωγής ζαχαρωδών προϊόντων

Με σκοπό την υποστήριξη των επιχειρήσεων παραγωγής ζαχαρωδών προϊόντων ο ΕΦΕΤ ανακοινώνει την έναρξη εφαρμογής «ΟΔΗΓΟΥ ΟΡΘΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ».

Ο οδηγός περιλαμβάνει τις κατευθύνσεις για την εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων, την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας με βάση τις αρχές του HACCP, τις οδηγίες για την εφαρμογή ορθής υγιεινής πρακτικής, διαγράμματα ροής διαδικασιών και κανόνες τεκμηρίωσής τους.

Η εφαρμογή του οδηγού από τις επιχειρήσεις παραγωγής ζαχαρωδών προϊόντων θα συμβάλλει καθοριστικά στην αναγνώριση και στην πρόληψη των κινδύνων, στον αποτελεσματικό σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας, στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων καθώς και στην ανταπόκρισή τους στο αίτημα του καταναλωτή για την παραγωγή ασφαλών, ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων.

Ο ΕΦΕΤ καλεί όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής ζαχαρωδών προϊόντων να ανταποκριθούν θετικά στην εφαρμογή του οδηγού, ο οποίος αποτελεί σημαντικό «εργαλείο» στην ορθή άσκηση των δραστηριοτήτων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ.

Κατηγορία ΤΡΟΦΙΜΑ