Αναστολή δικαιώματος επιθεώρησης σε φορέα πιστοποίησης από IFS

O IFS, μετά από 3 χρόνια ελέγχων, προχώρησε σε αναστολή του δικαιώματος πιστοποίησης σε φορέα πιστοποίησης. Η αναστολή ξεκινά από τις 15 Μαΐου 2013 και θα διαρκέσει για 3 μήνες.

Κατά τη διάρκεια της αναστολής:

  • Ο φορέας πιστοποίησης δεν έχει δικαίωμα διενέργειας επιθεωρήσεων πιστοποίησης για το συγκεκριμένο πρότυπο.
  • Ο φορέας έχει δικαίωμα να προχωρήσει στην έκδοση πιστοποιητικών, για επιθεωρήσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, αρκεί να αποστείλει λίστα με τις συγκεκριμένες επιθεωρήσεις στον IFS.
  • Να γίνει αναθεώρηση της διαδικασιών λειτουργία του φορέα, ειδικά στα θέματα στα οποία οφείλεται η συγκεκριμένη αναστολή.
  • Όλοι οι επιθεωρητές, πρέπει να εκπαιδευτούν κατά το χρονικό διάστημα των 3 μηνών (θα ακολουθήσει επανέλεγχος του φορέα πιστοποίησης).

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν στην αξιοπιστία των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά IFS, και γενικότερα σε αναγνωρισμένα, από τον GFSI, πρότυπα.

Πηγή: IFS newsletter

Κατηγορία ΤΡΟΦΙΜΑ