Επιθεωρήσεις HACCP στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η αλυσίδα καταστημάτων σούπερ μάρκετ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ανέθεσε για πρώτη φορά φέτος στην PRIORITY τη διενέργεια επιθεωρήσεων υγιεινής σε επιλεγμένα καταστήματά της στην Αττική. Η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, στα πλαίσια της πολιτικής της για την διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων που διακινεί, εφαρμόζει σε όλα τα καταστήματα της Σύστημα HACCP, το οποίο επαληθεύεται συστηματικά και με επιτόπιες επιθεωρήσεις.

Οι επιθεωρήσεις αυτές που καλύπτουν το σύνολο των τμημάτων των καταστημάτων, από την παραλαβή των προϊόντων μέχρι και την διάθεσή τους στους χώρους πώλησης, έχουν ως κύριο στόχο την διακίνηση ασφαλών τροφίμων, την επαλήθευση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος HACCP, την συνεχή βελτίωση των πρακτικών χειρισμού των τροφίμων, την εκπαίδευση του προσωπικού με έμφαση στις ορθές πρακτικές υγιεινής και φυσικά την προσφορά της καλύτερης ποιότητας και ποικιλίας τροφίμων στους πελάτες της.

Κατηγορία ΤΡΟΦΙΜΑ