Εκπαίδευση HACCP ΕΦΕΤ στην ALDI

H PRIORITY ολοκλήρωσε τον Μάϊο την εκπαίδευση ΕΦΕΤ στο προσωπικό της ALDI στις εγκαταστάσεις Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Η ALDI ΕΛΛΑΣ είναι μέλος του Ομίλου εταιρειών της ALDI SÜD, η οποία εκπροσωπείται σε μεγάλο αριθμό χωρών μέσω νομικά ανεξάρτητων εταιρειών  και έχει μια περιφερειακή μονάδα διοίκησης στη Θεσσαλονίκη και ένα δίκτυο 38 καταστημάτων σε όλη τη χώρα που επεκτείνεται συνεχώς.

Κατηγορία ΤΡΟΦΙΜΑ