Αναθεωρείται το ISO 22000

Από την πρώτη έκδοση του προτύπου ISO 22000 το 2005 έως σήμερα, οι σημαντικές αλλαγές στις απαιτήσεις ασφάλειας τροφίμων (νομοθεσία, έρευνες), καθιστούν απαραίτητη την αναθεώρησή του.

Κατόπιν διαβούλευσης, διερευνήθηκαν οι ελλείψεις και τα προβλήματα της ισχύουσας έκδοσης και διαπιστώθηκε επανάληψη/αλληλοκάλυψη απαιτήσεων και δυσκολία στην κατανόηση ορισμένων εννοιών. Επιπλέον, παρατηρήθηκαν δυσχέρειες στην προσαρμογή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του προτύπου και στην εφαρμογή της αξιολόγησης των κινδύνων.

Στη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας (ISO / TC 34 / SC 17 / WG 8) που πραγματοποιήθηκε στις 23- 25 Φεβρουαρίου 2015 στο Δουβλίνο αποφασίσθηκαν οι εξής βελτιώσεις:

  • διευκρίνηση επίμαχων θεμάτων όπως η κατηγοριοποίηση των κρίσιμων σημείων ελέγχων (CCPs) και των απαιτούμενων λειτουργικών προαπαιτουμένων (OPRPs), η ανάλυση κινδύνων, η ανάκληση και η απόσυρση των προϊόντων και ο συνδυασμός εξωτερικών προληπτικών μέτρων ελέγχου
  • επικαιροποίηση των ορισμών ώστε το πρότυπο να γίνει πιο απλό και περιεκτικό
  • αλλαγές στη δομή του προτύπου

Το αναθεωρημένο ISO 22000 προβλέπεται να έχει την ίδια δομή με άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης, ώστε να διευκολύνεται η εφαρμογή του σε συνδυασμό με άλλα εφαρμοζόμενα συστήματα, (πχ. με σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001).

Το αναθεωρημένο πρότυπο αναμένεται βάσει του χρονοδιαγράμματος να δημοσιευθεί το 2017.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ