Απολύτως επιτυχημένη η ετήσια επιθεώρηση κατά ISO22301 του Ομίλου ALPHA BANK στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.

Ο Όμιλος ALPHA BANK ολοκλήρωσε επιτυχώς την ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, κατά το διεθνές πρότυπο ISO 22301 για το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας που εφαρμόζει. Για άλλη μία χρονιά, η ALPHA BANK επέκτεινε την εφαρμογή και πιστοποίηση του Συστήματος σε νέες επιχειρησιακές μονάδες της Τραπέζης αλλά και στη θυγατρική εταιρία του Ομίλου,  ALPHA LEASING ΑΕ.

Η εφαρμογή και η πιστοποίηση του Συστήματος διασφαλίζουν την απαιτούμενη αξιοπιστία και συνέπεια στην παροχή  χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, επιτυγχάνοντας τη σύγχρονη και υπεύθυνη αντιμετώπιση όλων των αναγκών των Πελατών του Ομίλου.

Ο Όμιλος ALPHA BANK εμπιστεύθηκε την PRIORITY για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, με στόχο την επιτυχή εφαρμογή του Συστήματος Διαχειρίσεως Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22301:2012.

Κατηγορία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ