Η INTERAMERICAN εμπιστεύτηκε την PRIORITY για το Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας

O Όμιλος Interamerican πρόσφατα επιθεωρήθηκε επιτυχώς και πιστοποιήθηκε για το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22301: 2012. Η πιστοποίηση περιλαμβάνει τις κρίσιμες δραστηριότητες των ακόλουθων εταιριών του Ομίλου:

INTERAMERICAN HELLENIC LIFE INSURANCE COMPANY S.A.
INTERAMERICAN ASSISTANCE GENERAL INSURANCE COMPANY S.A.
INTERAMERICAN PROPERTY & CASUALITY INSURANCE COMPANY S.A.

Η επιθεώρηση περιελάμβανε επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, συνεντεύξεις με το εμπλεκόμενο προσωπικό και επιπλέον επιθεώρηση των κύριων υποδομών Πληροφοριακών Συστημάτων του Ομίλου καθώς και του εναλλακτικού χώρου ανάκαμψης από καταστροφή, οι οποίες συμβάλλουν αποφασιστικά στην επίτευξη των στόχων της επιχειρησιακής συνέχειας της Interamerican.

Ο Όμιλος INTERAMERICAN εμπιστεύθηκε την PRIORITY για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, με στόχο την επιτυχή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22301:2012.

Κατηγορία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ