Η συμβολή των ελαστικών αυτοκινήτων στην μείωση της κατανάλωσης καυσίμου

Από τις οδικές μεταφορές προέρχεται το 25% περίπου του συνόλου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 20 – 30 % της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων των οχημάτων, και κατ’ επέκταση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα οφείλεται στα ελαστικά. Τα ελαστικά μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και στην μείωσης κατανάλωσης καυσίμων.

Σύμφωνα με Έκθεση του ευρωβουλευτή Ivo Belet, από το 2012 θα υπάρξει σχετική επισήμανση των ελαστικών, και οι καταναλωτές θα μπορούν να επιλέγουν ελαστικά σύμφωνα με τις επιδόσεις τους στην μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και παράλληλα στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Αναμένεται ότι οι νέοι κανόνες επισήμανσης των ελαστικών θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση καυσίμων ισοδύναμη με την αφαίρεση μέχρι και 1,3 εκατομμυρίων επιβατικών αυτοκινήτων από τους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέτοιου είδους δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και συντήρησης φυσικών πόρων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001:2004, ειδικά σε εταιρείες που διαθέτουν στόλο αυτοκινήτων ή κάνουν μεταφορές εμπορευμάτων.

Κατηγορία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ