Δημόσιος Διάλογος στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020

Ξεκίνησε ο Δημόσιος Διάλογος στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, ο οποίος διεξάγεται στο Διαδίκτυο και θα διαρκέσει από τις 15 Σεπτεμβρίου έως και τις 30 Νοεμβρίου.

Στο Διάλογο έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν κορυφαίες επιχειρήσεις της αγοράς, καθώς και εκπρόσωποι επιχειρηματικών και επιστημονικών φορέων, της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών.

Καταθέτοντας τις πρακτικές και τις δράσεις που αναπτύσσουν καθώς και τις θέσεις και τις απόψεις τους, οι συμμετέχοντες οργανισμοί συμβάλλουν στη συγκρότηση εργαλείων και μεθοδολογιών που θα ενισχύσουν την ενσωμάτωση πρακτικών βιωσιμότητας στην επιχειρηματική λειτουργία των εταιριών.

Σημειώνεται οτι ο Διάλογος θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:

Α’ φάση: Διάλογος στο διαδίκτυο

Β’ φάση: Ανάπτυξη Διαλόγου μέσω ομάδων εργασίας

Για να λάβετε μέρος στo Διάλογο συνδεθείτε:
http://dialog.sustainablegreece2020.com/

Πηγή: http://www.qualitynet.gr/

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ