Πιστοποίηση της ΨΗΜΙΤΗ ΑΕ

Η εταιρεία ΨΗΜΙΤΗ Α.Ε. πιστοποιήθηκε κατά ISO 14001:2004 για την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Η εταιρεία ΨΗΜΙΤΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1999 και αποτελεί την ιστορική συνέχεια του οράματος που ο Θάνος Ψημίτης υλοποίησε το 1958, συμμετέχοντας ενεργά στον πρώτο καθετηριασμό καρδιάς και εδραιώνοντας με την πάροδο του χρόνου την εισαγωγή, προώθηση και διανομή στην Ελλάδα πρωτοποριακών ιατρικών προϊόντων και τεχνολογιών.

Σήμερα αποτελεί μια από τις πλέον αξιόπιστες, δυναμικές και πρωτοποριακές επιχειρήσεις, με μακροχρόνια παρουσία στον χώρο των ιατρικών εφοδίων και ενεργή συμμετοχή στην πρώτη εφαρμογή και στην εξάπλωση σύγχρονων τεχνικών στην καρδιολογία, καρδιοχειρουργική, αγγειοχειρουργική και επεμβατική ακτινολογία στην Ελλάδα. Η εταιρεία εφαρμόζει ένα ευέλικτο και άρτια δομημένο Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση ΔΥ8δ/1348/2004 και τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 13485:2003, το οποίο είναι βασισμένο στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και στόχους της επιχείρησης και παρέχει σε όλους τους εργαζομένους την απαραίτητη καθοδήγηση, ώστε να εξασφαλίζεται σταθερά και αμετάκλητα υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών.

Η PRIORITY είναι ο σύμβουλος ανάπτυξης του Συστήματος Διαχείρισης ISO στην εταιρεία ΨΗΜΙΤΗ Α.Ε.

Κατηγορία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ