Οι ΜΜΕ στρέφονται προς την πράσινη οικονομία

Στροφή προς την «πράσινη οικονομία», φαίνεται πως κάνουν σταδιακά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ΕΕ, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή δημοσκόπηση, Ευρωβαρόμετρο που δημοσιεύτηκε στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με την έρευνα, το 31% των ΜΜΕ στην Ελλάδα προσφέρουν οικολογικά προϊόντα και υπηρεσίες (έναντι 26% στην ΕΕ), ενώ το 18% σκέπτονται να στρέψουν τις επιχειρήσεις τους προς την πράσινη οικονομία (έναντι 8% στην ΕΕ) (σ.σ. Οικολογικά προϊόντα και υπηρεσίες είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που έχουν ως κύρια λειτουργία τους τη μείωση του περιβαλλοντικού κινδύνου, την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης και την εξοικονόμηση πόρων.)

Στην Ελλάδα, το 40% των εταιρειών που ανήκουν στην «πράσινη» οικονομία προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες με περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, όπως π.χ. τα βιολογικά τρόφιμα. Το 30% λειτουργούν στον τομέα των ανακυκλωμένων υλικών και το 21% στη διαχείριση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή των στερεών αποβλήτων. Επίσης, 45% των ΜΜΕ στην Ελλάδα (έναντι 37% στην ΕΕ), έχουν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο, πλήρους ή μερικής απασχόλησης που ασχολείται με την προώθηση οικολογικών προϊόντων και υπηρεσιών. Στην έκθεση επισημαίνεται επίσης ότι περίπου 60% των ΜΜΕ σε Ελλάδα και ΕΕ που πωλούν οικολογικά προϊόντα ή υπηρεσίες δραστηριοποιούνται στις πράσινες αγορές για περισσότερα από τρία χρόνια, ενώ τα προϊόντα που πωλούνται ευκολότερα είναι τα τρόφιμα και τα ποτά (25%) και ο ηλεκτρονικός/ μηχανολογικός εξοπλισμός και τα μηχανήματα (23%). Σύμφωνα με τη μελέτη, ο κύριος λόγος για τις ελληνικές ΜΜΕ να πωλούν οικολογικά προϊόντα ή υπηρεσίες είναι η ζήτηση από τους πελάτες (40%), ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι βασικές αξίες που ενστερνίζονται οι εταιρείες και η εικόνα τους (30%). Επιπλέον, στην Ελλάδα, 52% των ΜΜΕ εξοικονομούν ενέργεια, 65% ανακυκλώνουν και 27% ελαχιστοποιούν τα απόβλητά τους.

Κατηγορία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ