7η Παγκόσμια Σύνοδος για το ανθρακικό αποτύπωμα προϊόντων

Το περιβάλλον και οι σχετικές υπηρεσίες που αναπτύσσονται γύρω από αυτό, αποτελούν στις μέρες μας τον κανόνα της νέας παγκόσμιας τάσης στη σχέση μεταξύ παραγωγών προϊόντων και καταναλωτών. Η χρήση περιβαλλοντικών ενδείξεων στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και του «πράσινου» μάρκετινγκ έχει δημιουργήσει ένα νέο τομέα, μέσα στον οποίο αναπτύσσονται συνεχώς καινούρια μοντέλα υπηρεσιών. Ένας όρος που έχει κάνει ήδη την εμφάνισή του τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της «πράσινης» ανάπτυξης και της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών, είναι και το Ανθρακικό Αποτύπωμα (Carbon Footprint).

Το Ανθρακικό Αποτύπωμα (Carbon Footprint) εκφράζει τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούνται από:

  • Τη λειτουργία οργανισμών/εταιριών και
  • Τον κύκλο ζωής μεμονωμένων προϊόντων/υπηρεσιών (επεξεργασία, μεταφορά, πώληση κλπ.)

Η ποσοτική μέτρηση του Ανθρακικού Αποτυπώματος επιτρέπει την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, στοχεύοντας στη μείωση ή/και αποφυγή των εκπομπών. Στον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος λαμβάνονται υπόψη και τα έξι αέρια του θερμοκηπίου του Πρωτοκόλλου του Κυότο: το Διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το Μεθάνιο (CH4), το Μονοξείδιο του Αζώτου (N2O), οι Υδροφθοράνθρακες (HFCs), οι Υπερφθοράνθρακες (PFCs) και το Εξαφθοριούχο θείο (SF6).

Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις αποκτούν ολοένα και πιο ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής καθώς και οι πολίτες/καταναλωτές δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το φαινόμενο της εποχής μας και περιμένουν συγκεκριμένα αποτελέσματα από τις επιχειρήσεις.

Το PCF World Forum διοργανώνει την 7η Παγκόσμια Σύνοδο για το Ανθρακικό Αποτύπωμα, η οποία θα λάβει χώρα στο Βερολίνο στις 17-18 Μαρτίου 2012 με θέμα: “Από το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην εφαρμογή: Ανανεώσιμη ενέργεια στην εφοδιαστική αλυσίδα” με έμφαση στα εξής θέματα:

  • Δυνατότητα σύγκρισης ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
  • Αξιοποίηση των εταιρικών οφελών του ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
  • Εισαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα προϊόντα και στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη διαδικασία εγγραφής στο πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφτείτε την ακόλουθη διεύθυνση: http://www.pcf-world-forum.org/summit/.

Κατηγορία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ