Η ΜΕΤΚΑ επιβεβαιώνει την προσήλωσή της στην περιβαλλοντική προστασία πιστοποιώντας το “αποτύπωμά” της κατά ISO 14064

Η ΜΕΤΚΑ πιστοποιήθηκε για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14064.

Η ΜΕΤΚΑ είναι μία εταιρεία με ισχυρή διεθνή παρουσία στον τομέα κατασκευής έργων EPC αλλά και ένας όμιλος βιομηχανικής παραγωγής υψηλής τεχνογνωσίας με παρουσία στους τομείς Ενέργειας, Υποδομών και Άμυνας.

Έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την επιχειρηματική αριστεία με αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία και τους ανθρώπους, υιοθετεί περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές σε όλες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και εφαρμόζει Συστήμα Διαχείρισης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου κατά ISO 14064, μέσα από το οποίο προσδιορίζονται διαδικασίες βελτίωσης της ενεργειακής της επίδοσης και υλοποιούνται δράσεις βέλτιστης διαχείρισης ενεργειακών πόρων στο σύνολο των δραστηριοτήτων της.

Η ΜΕΤΚΑ επιλέγει και πάλι ως σύμβουλο την PRIORITY για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ανθρακικού αποτυπώματος ISO 14064.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ