Πιο αυστηρός ο νέος ΚΕΝΑΚ

Ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης (ΚΕΝΑΚ) που πρόκειται να αντικαταστήσει την Κ.Υ.Α. υπ’ αρίθμ. Δ6/Β/οικ. 5825 (ΦΕΚ 407/09.09.2010), Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμος εντός του τρέχοντος έτους και αναμένεται να έχει πιο αυστηρές απαιτήσεις σε ότι αφορά τις παρεμβάσεις στο κέλυφος του κτιρίου, καθώς και τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις.
Tο 35% περίπου της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα αφορά στα κτίρια, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι 38%.
Η πρόκληση για τα υφιστάμενα κτήρια είναι να υλοποιηθούν μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις στην καθημερινότητα, τέτοιες ώστε να διασφαλιστεί η βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς και η μείωση του λειτουργικού κόστους.

Κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ