Πιστοποίηση της Κοσκινίδης ΑΒΕΕ σύμφωνα με το πρότυπο Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης – FSC

Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά FSC στην Στυλ. Σ. Κοσκινίδης ΑΒΕΕ με την υποστήριξη της PRIORITY.

Η Στυλ. Σ. Κοσκινίδης ΑΒΕΕ είναι μια επιχείρηση με παράδοση ετών στον τομέα της κυτιοποιίας-λιθογραφίας η οποία ξεκίνησε το 1922 σαν μία μικρή βιοτεχνία που γρήγορα όμως έγινε γνωστή σε όλη την ελληνική επικράτεια. Σ’ αυτό συνετέλεσαν τόσο οι καινοτομίες που προσέφερε η επιχείρηση την εποχή εκείνη, όσο και οι δημιουργικές της δυνατότητες στην εκτύπωση.

H εφαρμογή των αρχών του προτύπου FSC εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα της εταιρείας που φέρουν σήμανση FSC προέρχονται από δάση που εφαρμόζονται κανόνες ορθής διαχείρισης και επιβεβαιώνει την εφαρμογή πρακτικών ορθής και διαφανούς διαχείρισης των υλικών, των πρώτων υλών καθώς και των τελικών προϊόντων μέσα από την τήρηση της ανιχνευσιμότητας των υλικών.

Εφαρμόζοντας Σύστημα Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά FSC η Στυλ. Σ. Κοσκινίδης ΑΒΕΕ επενδύει στον άνθρωπο, σέβεται τον πελάτη και το περιβάλλον.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ