Υιοθετήθηκαν οι κλιματικοί στόχοι της Ε.Ε.

Εν όψει της συνόδου κορυφής των Ηνωμένων Εθνών που θα λάβει χώρα στο Παρίσι το Δεκέμβριο, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα το Μάρτιο τους στόχους κλιματικής αλλαγής.

Η αρχική συμφωνία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο μετά από συνάντηση των ηγετών των 28 κρατών μελών της ένωσης, ωστόσο τα σημεία αναφοράς στάλθηκαν επισήμως τώρα στον ΟΗΕ.

Όπως ανακοίνωσε ο Επίτροπος Κλίματος Miguel Arias Cañete, οι στόχοι περιλαμβάνουν τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2030.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου ως σύνολο, είναι υπεύθυνη για το 9% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και σκοπεύει να τις μειώσει κατά 40% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, προκειμένου να περιοριστεί η παγκόσμια υπερθέρμανση στους 2 βαθμούς Κελσίου συγκριτικά με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για το 12% των εκπομπών, ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να τις μειώσουν κατά 26 με 28% έως το 2025, σε σχέση με τα επίπεδα του 2005.

Τέλος, η Κίνα στην οποία αναλογεί το 25% των παγκόσμιων εκπομπών, έχει θέσει το 2030 ως τη χρονολογία κατά την οποία θα φτάσουν τη μέγιστη τιμή τους οι εκπομπές της χώρας.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Το πρότυπο ISO 14064 αναπτύχθηκε για την αντιμετώπιση της διαμορφούμενης κλιματικής αλλαγής και τον περιορισμό της έκλυσης των αερίων του θερμοκηπίου. Το συγκεκριμένο πρότυπο αποτελεί εργαλείο  για τον προσδιορισμό των εκλυόμενων ποσοτήτων και τον εντοπισμό μέτρων και δράσεων για την μείωση των εκπομπών και την βέλτιστη διαχείριση των ενεργειακών πόρων. Η PRIORITY, πρωτοπόρος στον κλάδο της, έχει υλοποιήσει την πρώτη σχετική πιστοποίηση και επαλήθευση Αναφοράς στην Ελλάδα.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ