Νόμος 4342 και ενεργειακή διαχείριση

Σύμφωνα με το νόμο 4342/2015 που ψηφίσθηκε το Νοέμβριο του 2015 και ενσωματώνει την Οδηγία 2012/27/ΕΕ, απαιτείται η άμεση υλοποίηση ενεργειακών ελέγχων στις μη μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων, δηλ. σε όλες τις επιχειρήσεις που υπερβαίνουν τους 250 εργαζομένους ή των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι ενεργειακοί έλεγχοι πρέπει βάσει του νόμου να υλοποιηθούν σε όλα τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και διεξάγονται από εξειδικευμένους έμπειρους ελεγκτές. Οι ενεργειακοί έλεγχοι στοχεύουν στους χρήστες και όχι στους ιδιοκτήτες των κτιρίων και αξιολογούν λεπτομερώς τις ενεργειακές καταναλώσεις των κτιρίων και των διεργασιών της επιχείρησης, έχοντας ως αποτέλεσμα μία έκθεση με τις απαραίτητες παρεμβάσεις που οφείλει να κάνει η επιχείρηση.

Εναλλακτικά, αν οι εταιρείες αυτές εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (δηλαδή τα ISO 14001, ISO 50001), εξαιρούνται από τις απαιτήσεις του νόμου να δεχτούν ενεργειακό έλεγχο από ελεγκτές του Μητρώου των Ενεργειακών Ελεγκτών, υπό τον όρο ότι το εν λόγω σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο.

Η PRIORITY με εξειδίκευση στην εξοικονόμηση ενέργειας και έχοντας ήδη ολοκληρώσει και οδηγήσει σε πιστοποίηση Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας κατά ISO 50001 και κατά ISO 14001 σε μεγάλες επιχειρήσεις είναι σε θέση είτε να σας καθοδηγήσει με ασφάλεια και με το πλέον οικονομικό τρόπο στη συμμόρφωσή σας με την οικεία νομοθεσία, είτε στη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου βάσει των απαιτήσεων του νόμου.

Είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε από κοντά τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε την ιδανική λύση για εσάς. Υπεύθυνη επικοινωνίας: Λίλη Μυλωνά, lmylona@priority.com.gr


Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τα πεδία της ακόλουθης φόρμας. Όλα τα στοιχεία είναι υποχρεωτικά.


Κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ