Ανάπτυξη Περιβαλλοντικής Δήλωσης σύμφωνα με το EMAS στη MOTOR OIL HELLAS

Η MOTOR OIL HELLAS είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διύλισης πετρελαίου, προμηθεύοντας τις αγορές με ένα ευρύ φάσμα αξιόπιστων ενεργειακών προϊόντων. Το Διυλιστήριο μαζί με τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις διακίνησης καυσίμων αποτελεί το μεγαλύτερο αμιγώς ιδιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα της Ελλάδος και θεωρείται ένα από τα πιο ευέλικτα διϋλιστήρια της Ευρώπης.

Η δέσμευση της MOTOR OIL HELLAS για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και της περιβαλλοντικής επίδοσής της είναι καθολική. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία υλοποιεί  την δέσμευσή της για συνεχή βελτίωση  στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος  εκδίδοντας σε εθελοντική βάση ετήσια Περιβαλλοντική Δήλωση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).

Για την αποτελεσματική ανάπτυξη και σύνταξη Περιβαλλοντικής Δήλωσης κατά EMAS, η MOTOR OIL HELLAS εμπιστεύθηκε τους έμπειρους συμβούλους της PRIORITY.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ