Συνεργασία της ELPEDISON με την PRIORITY για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001

Η ELPEDISON αποτελεί κορυφαία εταιρεία στον τομέα της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προσφέροντας ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Για την αναβάθμιση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015, η ELPEDISON εμπιστεύθηκε την PRIORITY.

Με τις δύο ιδιόκτητες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου, με καύσιμο φυσικό αέριο, η ELPEDISON δεσμεύεται σε μία από τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες παραγωγής ενέργειας. H προηγμένη τεχνολογία παραγωγής συνδυασμένου κύκλου, που χρησιμοποιείται και στις δύο μονάδες διασφαλίζει την πλέον αποτελεσματική χρήση των ορυκτών καυσίμων.

Κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ