Πράσινος Οδηγός για Εταιρίες Επικοινωνίας

Η Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ) εξέδωσε πρόσφατα τον Πράσινο Οδηγό για τις Εταιρίες Επικοινωνίας ο οποίος βασίστηκε στον αντίστοιχο οδηγό της EACA (European Association of Communications Agencies). Ο Οδηγός περιλαμβάνει καλές πρακτικές που μπορεί να ακολουθήσουν οι εταιρίες επικοινωνίας ώστε να καταστούν περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον. Ο Οδηγός διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΔΕΕ.

Κατηγορία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ