Πιστοποίηση EarthCheck

Το EarthCheck είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα πιστοποίησης περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχει ως στόχο την αειφόρο ανάπτυξη στον τομέα της ταξιδιωτικής και τουριστικής βιομηχανίας. Το EarthCheck παρέχει ένα σύστημα πιστοποίησης που ανταποκρίνεται άμεσα στα μείζονα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής, τη μείωση των αποβλήτων και μη ανανεώσιμη διαχείριση των πόρων.

Για την ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ακολουθούνται συγκεκριμένες διαδικασίες και προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, ανακύκλωσης αποβλήτων και προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Μεγάλο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας επέλεξε να αποδείξει τη δέσμευσή του για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του συγκεκριμένου περιβαλλοντικού πιστοποιητικού.

Η PRIORITY, αναλαμβάνει την ανάπτυξη του φακέλου και την υποστήριξή σας μέχρι την απονομή του πιστοποιητικού Earthcheck.

Κατηγορία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ