Πιστοποιητικό ISO 14001 στον ΔΕΣΦΑ

Πρόσφατα, απενεμήθη στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου) πιστοποιητικό ISO 14001 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που τηρεί ο οργανισμός. Η έκταση του συστήματος και συνεπώς και αυτή του πιστοποιητικού περιλαμβάνει τα κεντρικά γραφεία των Αθηνών, τον Τερματικό Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Νήσου Ρεβυθούσας και τα Τμήματα Λειτουργίας και Συντήρησης Νότιου, Κεντρικού, Βορειανατολικού και Βορείου Τομέα καθώς και του Μετρητικού Σταθμού Συνόρων. Ο ΔΕΣΦΑ ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2007 βάσει του Ν. 3428/2005 για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου (ΦΕΚ 313/27.12.2005).

Οι δραστηριότητες του οργανισμού περιλαμβάνουν τη διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση του εθνικού δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου και εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου, τη διαχείριση κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και υποδομών και τη διαχείριση ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί μια από τις πρωταρχικές προτεραιότητες του ΔΕΣΦΑ. Βασικός στόχος της εταιρείας είναι να ελαχιστοποιεί τις συνέπειες στο τοπίο, στους φυσικούς πόρους και στην ατμόσφαιρα σε κάθε περιοχή όπου δραστηριοποιείται τόσο κατά το κατασκευαστικό έργο όσο και κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεών του, με σεβασμό στο περιβάλλον και γνώμονα τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης τηρώντας τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές που προβλέπονται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Κατηγορία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ