Συνέδριο για τη διαχείριση αποβλήτων και την ανακύκλωση

Ένα χρόνο μετά τη δυναμική πρώτη διοργάνωση του Corporate Waste & Recycling Conference, η πολυαναμενόμενη συνάντηση του χώρου της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων για τη διαχείριση αποβλήτων και την ανακύκλωση πραγματοποιείται στις 20 Ιουνίου 2013.

Με επίκεντρο την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, ως κρίσιμο και επίκαιρο σημείο παγκόσμιας αναφοράς, αλλά και αναδεικνύοντας όλες τις συνιστώσες της αποτελεσματικής διαχείρισης, από τον περιορισμό στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση, στόχος του συνεδρίου είναι να αναδειχθεί σε πλατφόρμα ανταλλαγής τεχνογνωσίας κι επικοινωνίας στο νευραλγικό θέμα της διαχείρισης αποβλήτων, δίνοντας πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και διαμορφώνοντας τις επιχειρηματικές εξελίξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
Κατηγορία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ