Οδηγός για τον υπολογισμό εκπομπών CO2 στον Γαλακτοκομικό τομέα

Η Διεθνής Ομοσπονδία Γάλακτος (FIL-IDF) εξέδωσε πρόσφατα Οδηγό στον οποίο περιγράφει συγκεκριμένη μεθοδολογία υπολογισμού εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2 ) στον γαλακτοκομικό τομέα. Ο Οδηγός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από γαλακτοκομικές μονάδες παραγωγής και γαλακτοκομικές επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να υπολογίσουν τις εκπομπές τους χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία Life Cycle Assessment (LCA). Η εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας επιτρέπει:

  • Τη σύγκριση γαλακτοκομικών προϊόντων όσον αφορά τις εκπομπές CO2 κατά την παραγωγή τους
  • Τον προσδιορισμό των εκπομπών CO2 από την φάρμα μέχρι την επιχείρηση
  • Τον προσδιορισμό συγκεκριμένων διεργασιών / τομέων όπου μπορεί να μειωθούν οι εκπομπές CO2.

Ο οδηγός διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση του FIL-IDF.

Κατηγορία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ