Πιστοποίηση Συστήματος Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης – FSC της DUNAPACK ΒΙΟΚΥΤ ΑΕΒΕ με την υποστήριξη της PRIORITY

Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά FSC στη DUNAPACK – ΒΙΟΚΥΤ ΑΕΒΕ με την υποστήριξη της PRIORITY.

Η πιστοποίηση FSC (Forest Stewardship Council) επιβεβαιώνει την εφαρμογή κανόνων ορθής διαχείρισης δασικών προϊόντων και την διαφανή διαχείριση υλικών, πρώτων υλών και τελικών προϊόντων.

Η DUNAPACK – ΒΙΟΚΥΤ ειδικεύεται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων συσκευασίας από χαρτί. Όραμά της είναι να προσφέρει στους πελάτες της  προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις τους, με σεβασμό προς αυτούς και τις ανάγκες τους, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.

Για την επίτευξη του οράματός της, ήδη εφαρμόζει με την υποστήριξη της PRIORITY, ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO 9001:2008, και 14001:2004 αντίστοιχα, ενώ με την επιπλέον εφαρμογή των αρχών του προτύπου FSC:

  • εξασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που φέρουν σήμανση FSC, προέρχονται από δάση, όπου εφαρμόζονται κανόνες ορθής διαχείρισης.
  • Επιβεβαιώνεται η εφαρμογή πρακτικών ορθής και διαφανούς διαχείρισης των υλικών και πρώτων υλών καθώς και των τελικών προϊόντων, μέσα από την τήρηση των αρχών της ανιχνευσιμότητας των υλικών.
  • δεσμεύεται στην μη εμπλοκή της σε παράνομη υλοτομία, παραβίαση των παραδοσιακών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τομέα των δασικών δραστηριοτήτων και καταστροφή των περιοχών υψηλής βιοποικιλότητας κατά τις δασοκομικές δραστηριότητες, καθώς και στην μη χρήση και εισαγωγή των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών σε δασοκομικές δραστηριότητες.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας και της προστασίας του Περιβάλλοντος η DUNAPACK – ΒΙΟΚΥΤ αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική πρωτοβουλία, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη και το Περιβάλλον.

 

Κατηγορία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ