Ενισχύεται το «πράσινο» ενδιαφέρον

Αμείωτο παραμένει το ενδιαφέρον για επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ΥΠΕΚΑ. Ειδικότερα, το τρίτο τρίμηνο του 2011 η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ στη χώρα μας αυξήθηκε κατά 477 MW (27,5%) σε σχέση με τα στοιχεία του τέλους του 2010 και κατά 192 MW (9,5%) σε σχέση με τον Ιούνιο του 2011.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς από σταθμούς ΑΠΕ ενισχύθηκε κατά 28% περίπου κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2011, φτάνοντας συνολικά τα 2.213,75 MW. Η αιολική ενέργεια παραμένει η κυρίαρχη μορφή ανανεώσιμης ενέργειας, με συνολική ισχύ 1,5GW και ακολουθούν τα φωτοβολταϊκά με 460,4 MW, τα μικρά υδροηλεκτρικά με 206 MW και η βιομάζα με 44,5 MW.

Οι υπόλοιπες μορφές ΑΠΕ (γεωθερμία, ηλιοθερμικά, υβριδικά) δεν έχουν ακόμα έργα σε λειτουργία. Στο επίπεδο της αδειοδοτικής διαδικασίας, μικρή αύξηση των 0,26 MW σε σχέση με τα στοιχεία του Ιουνίου 2011 παρουσίασε η ισχύς των αδειών εγκατάστασης (1900,36 MW), ενώ αντίθετα ενισχύθηκε σημαντικά (κατά 68%) ο αριθμός των συμβάσεων αγοραπωλησίας (2.668,6 MW). Είναι συνεπώς ασφαλείς οι προβλέψεις ότι οι επιδιωκόμενοι στόχοι για το 2014 και 2020 αναμένεται να καλυφθούν για τις περισσότερες τεχνολογίες ΑΠΕ πολύ νωρίτερα.

Αναλυτικότερα, για τα αιολικά το Σεπτέμβριο του 2011 άδεια εγκατάστασης έχουν 1.438,57 MW, ενώ με σύμβαση αγοραπωλησίας είναι 655,83 MW (αύξηση κατά 16% και 82% αντίστοιχα σε σύγκριση με το τέλος του 2010).

Η επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση του 2010, για τα αιολικά είναι 4.000 MW το 2014 και 7.500 MW για το 2020. Οι στόχοι και για τα δύο έτη αναμένεται να υπερκαλυφθούν, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύς των αιολικών με προσφορά σύνδεσης είναι 3.584 MW, ενώ ακόμα και αν κάποια δεν φτάσουν το στάδιο της λειτουργίας για διάφορους λόγους, ο μεγάλος αριθμός των 25.268 MW που έχουν άδεια παραγωγής δίνουν την απαραίτητη ασφάλεια στις προβλέψεις.

Για τα φωτοβολταϊκά (πλην αγροτικών), το Σεπτέμβριο του 2011 με σύμβαση αγοραπωλησίας βρίσκονται 1.982,57 MW (300% αύξηση σε σύγκριση με το τέλος του 2010), που αν προστεθούν στην ισχύ που βρίσκεται σήμερα σε λειτουργία επιτυγχάνουν το στόχο του 2020, που είναι η εγκατάσταση 1.450 MW.

Κατηγορία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ