Μαρινόπουλος Α.Ε.: Μείωσε το ενεργειακό της «αποτύπωμα»

Με επενδύσεις που ξεπέρασαν τα 5,5 εκατ. ευρώ η Μαρινόπουλος Α.Ε. περιόρισε σημαντικά το ενεργειακό της «αποτύπωμα» κατά το εννεάμηνο του 2013, έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος.
Ειδικότερα, η αλυσίδα μείωσε την κατανάλωση ενέργειας κατά 15.365.156 ΚWh σε 181 καταστήματα του δικτύου της και, συγχρόνως, για το ίδιο χρονικό διάστημα περιόρισε τις εκπομπές CO2 κατά 11.923 tn, που αντιστοιχούν σε φύτευση 918.099 δέντρων ή σε 18.362 στρέμματα δάσους.

Η εταιρία, συνεπής στις περιβαλλοντικές της δεσμεύσεις, προχώρησε το 2013 σε σειρά στοχευμένων επενδύσεων, που συνέβαλλαν στην εξοικονόμηση ενέργειας και επικεντρώθηκαν στους τομείς: Ψυκτικές Εγκαταστάσεις, Φωτισμός Καταστημάτων, Άεργος Ισχύς, Εταιρική Πολιτική, Ανακαινίσεις.

 

Πηγή: Quality Net

Κατηγορία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ