Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για Ενεργειακή Απόδοση

Κατατέθηκε στις 31/05/2010 στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Μέτρα για τη βελτίωση τηςενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις», προκειμένου να συζητηθεί στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Το σχέδιο νόμου εκτός των άλλων το οποίο ρυθμίζει τη λειτουργία των Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών, ενώ εισάγει και τις Συμβάσεις Χρηματοδότησης από Τρίτους, για επενδύσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Με το νομοσχέδιο μεταφέρεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2006/32 (ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες), η οποία καταρτίστηκε προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ΕΕ για κάλυψη του 20% της κατανάλωσης από ΑΠΕ και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 20% μέχρι το 2020.

Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, τίθεται ενδεικτικός εθνικός στόχος για εξοικονόμηση ενέργειας κατά 9% το 2016, έναντι της 1ης Ιανουαρίου του 2008, ο οποίος θα αποτελέσει το μέσο για τη μέτρηση των βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης και την επίτευξη επαρκούς ζήτησης στην αγορά ενεργειακών υπηρεσιών. Για την επίτευξη του στόχου, το Δημόσιο και οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα αναλαμβάνουν ρόλο στη λήψη των απαιτούμενων μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που διαθέτουν. Για το σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων, τίθενται ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τις προμήθειες του Δημοσίου και προβλέπεται η αντικατάσταση ή αναβάθμιση μη ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού.

Κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑ