Μικροενεργείν – Μείωση ηλεκτρικής κατανάλωσης σε ΜΜΕ

Πρωτοβουλία για μείωση της καταναλώσεως ρεύματος για φωτισμό σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για τα υπο-έργα 1-7 της πράξης 130622 του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων με τίτλο ενέργειες ωρίμανσης «ΠΚΣΑ» Μικρενεργείν.

Στην ιστοσελίδα του επιμελητηρίου Κέρκυρας μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα.

Κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑ