Η PRIORITY “διαχειρίζεται” την ενέργεια στις Ένοπλες Δυνάμεις

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ενέργειας κατά το πρότυπο ISO 50001 : 2011 και την κατασκευή πιλοτικών έργων σε τρία στρατόπεδα των Ενόπλων Δυνάμεων στοχεύοντας:

  • στην εκπαίδευση του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων στην εξοικονόμηση ενέργειας
  • στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις
  • στη βελτίωση της περιβαλλοντικής και ενεργειακής απόδοσης των ενόπλων δυνάμεων
  • στην εξοικονόμηση πόρων από τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων
  • στη διάδοση του προγράμματος σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό

Οι έμπειροι σύμβουλοι μηχανικοί της PRIORITY έχοντας αναλάβει τα πρώτα έργα ISO 50001 στη χώρα μας, αξιολόγησαν τις καταναλώσεις ενέργειας, πρότειναν εφικτά μέτρα εξοικονόμησης, κινητοποίησαν το προσωπικό και οργάνωσαν απλές διαδικασίες ενεργειακής διαχείρισης εξασφαλίζοντας τον εξορθολογισμό της κατανάλωσης και του κόστους ενέργειας στα στρατόπεδα 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα, Ναύσταθμος Κρήτης στη Σούδα και Στρατόπεδο «Τριανταφυλλίδη» στην Ξάνθη.

Κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ