Διεθνές Πρότυπο ISO 50001 για την Διαχείριση της Ενέργειας

Στο τέλος του 2010 προβλέπεται να γίνει η έκδοση του νέου προτύπου ISO 50001 για την διαχείριση της ενέργειας. Το πρότυπο αφορά όλες τις επιχειρήσεις αλλά εκτενή και άμεση εφαρμογή προβλέπεται να έχει στην βιομηχανία.

Μέχρι σήμερα έχει εκδοθεί το πρότυπο το οποίο βρίσκεται σε status ‘working Draft’.

To ISO 50001 θα έχει δομή συμβατή με το ISO 9001 και ISO 14001.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε δτην ιστοσελίδα του ISO.

Κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑ