Νέο πρότυπο ISO 50001 για την Διαχείριση της Ενέργειας

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ISO εξέδωσε το νέο διεθνές πρότυπο ISO 50001 “Energy management systems – Requirements with guidance for use“.To ISO 50001 έχει ως στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων να βελτιώσουν την ενεργειακή τους επίδοση, να αυξήσουν την ενεργειακή τους αποδοτικότητα και μειώσουν τις επιπτώσεις τους στην κλιματική αλλαγή.

Τo ISO 50001 έχει δομή συμβατή με το ISO 9001 και το ISO 14001 και παρέχει ένα πλαίσιο για τη σωστή χρήση των ενεργειακών πόρων, περιλαμβάνοντας καλές πρακτικές για τη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων και την εφαρμογή νέων ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών.

Επιπλέον πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του ISO 50001 είναι:

  • H συγκριτική προτυποποίηση (benchmarking), η μέτρηση, η τεκμηρίωση και η αναφορά των βελτιώσεων της ενεργειακής έντασης και των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον
  • Η ύπαρξη διαφάνειας και καλύτερης επικοινωνίας σχετικά με την διαχείριση των ενεργειακών πόρων
  • Η αξιολόγηση και η ιεράρχηση της υλοποίησης νέων ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών

Η PRIORITY διαθέτει ήδη σημαντική εμπειρία στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος και είναι σε θέση να παράσχει υπηρεσίες όπως:

  • η ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 και EMAS,
  • η ανάπτυξη Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης κατά ΕΝ 16001 / ISO 50001
  • η ενεργειακή επιθεώρηση εγκαταστάσεων και προσωπικού
Κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑ