«Πράσινη κάρτα» αποκτούν από την Άνοιξη όλα τα καινούργια κτήρια

Με «πράσινη κάρτα» θα εφοδιάζονται από την άνοιξη όλα τα καινούργια κτήρια. Με το σχέδιο της ενεργειακής ταυτότητας των κτηρίων θα γίνονται ενεργειακές επιθεωρήσεις σε όλα τα καινούργια κτήρια, αλλά και στα παλαιά, εφόσον αυτά πωλούνται ή ενοικιάζονται, ενώ θα εκπονείται μελέτη ενεργειακής αποδοτικότητας, από εξειδικευμένους μηχανικούς, που θα είναι απαραίτητη για την έκδοση οικοδομικών αδειών.

Tο κόστος αρχικά έχει οριστεί σε ένα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και εφόσον παραμείνει, τότε ένα διαμέρισμα 150 τ.μ., ανεξαρτήτως αντικειμενικής αξίας, θα έχει κόστος 150 ευρώ για την απόκτηση της «πράσινης κάρτας».

Ο επιθεωρητές θα βαθμολογούν τρία σημεία: χωροθέτηση του κτηρίου βάσει του βιοκλιματικού σχεδιασμού του (δηλαδή προσανατολισμό και χωροθέτηση των ανοιγμάτων), κέλυφος του κτηρίου (θερμομόνωση, ποιότητα κουφωμάτων) και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (καυστήρες-λέβητες, κλιματιστικά, θερμαντικά σώματα).

Τα κτήρια θα βαθμολογούνται για την ενεργειακή απόδοσή τους και θα κατατάσσονται σε 10 ενεργειακές κατηγορίες, όπως ισχύει για τις ηλεκτρικές συσκευές. Υποχρεωτικές θα είναι οι επιθεωρήσεις και για όλα τα νέα κτήρια. Για την έκδοση οικοδομικών αδειών θα απαιτείται πλέον μελέτη ενεργειακής απόδοσης, αντί μελέτης θερμομόνωσης η οποία καταργείται χωρίς επιπλέον κόστος.

Επίσης ενεργειακές επιθεωρήσεις θα γίνονται και σε παλαιά κτήρια εμβαδού άνω των 1.000 τετραγωνικών μέτρων, όταν γίνεται ριζική ανακαίνιση. Η «πράσινη κάρτα κτηρίων» θα ανανεώνεται μία φορά κάθε 10 χρόνια, ενώ οι επιθεωρήσεις στους λέβητες και στις εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού θα γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια.

Πηγή: www.in.gr

Κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑ