Υπογραφή Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Τίθεται από τον Ιούνιο σε εφαρμογή ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τομέα (ΚΕΝΑΚ) ο οποίος προβλέπει την επιθεώρηση των κτιρίων νέων ή υφιστάμενων κατά την πώληση ή ενοικίασή τους και την κατάταξή τους ανάλογα με την ενεργειακή τους συμπεριφορά. Συγκεκριμένα θα εκδίδεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης διάρκειας 10 ετών για τα εξής κτίρια:

  • Τα νέα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τ.μ.
  • Τα υφιστάμενα κτίρια που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση
  • Τα υφιστάμενα κτίρια άνω των 50 τ.μ. όταν πωλούνται ή εκμισθώνονται
  • Τα κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα

Επιπλέον ο κανονισμός θεσμοθετεί τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων η οποία αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης και θα εκπονείται για κάθε νέο κτίριο ή υφιστάμενο κτίριο το οποίο υπόκειται σε ριζική ανακαίνιση.

Πηγή: Nooz.gr

Κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑ