Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τις ενεργειακές υπηρεσίες ολοκληρώθηκε στις 17 Μαρτίου 2010. Τα σχόλια και οι απόψεις όσων συμμετείχαν σε αυτή, μετά από σχετική επεξεργασία από τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, θα ληφθούν υπόψη στο τελικό σχέδιο νόμου «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις», το οποίο σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ένα σύνολο πολιτικών και μέτρων, που εναρμονίζουν την ελληνική νομοθεσία με την οδηγία 2006/ 32 ΕΚ, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, τον περιορισμό των ενεργειακών απωλειών και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑ