Στις 1.000 πιο υπεύθυνες εταιρείες του κόσμου η ΤΙΤΑΝ

Ο Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 που εξέδωσε ο όμιλος ΤΙΤΑΝ -ο όγδοος κατά σειρά- αναφέρεται σε όλους τους κλάδους της τσιμεντοβιομηχανίας όπου δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές εταιρείες του – δηλαδή, σε τέσσερις γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη μας: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη, Ανατολική Μεσόγειος.

Ωστόσο, είναι προφανές ότι τα επιτεύγματα που καταγράφονται -και πιστοποιούνται βάσει διεθνών προτύπων- είναι «προϊόντα» της τελευταίας δεκαετίας, κατά την οποία ο όμιλος σημείωσε σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Με ορόσημα τη συμμετοχή του στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (οι Δείκτες GRI, G3 αξιολογούν ως Α+ τον παρόντα Απολογισμό του), όπως και στην Πρωτοβουλία για Βιώσιμη Ανάπτυξη στον κλάδο τους Τσιμέντου, του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD/CSI).

Όπως είναι γνωστό, ο ΤΙΤΑΝ συγκαταλέγεται μεταξύ των 1.000 περισσότερο κοινωνικά υπευθύνων επιχειρήσεων στον κόσμο (Global 1.000 Sustainable Performance Leaders). Η σχετική κατάταξη πραγματοποιείται ύστερα από έρευνα της διεθνούς εταιρείας CRD Alanytics μεταξύ εταιρειών εισηγμένων σε χρηματιστήρια οι οποίες δημοσιεύουν κοινωνικούς απολογισμούς για τις επιδόσεις τους, με βάση τους Δείκτες GRI, G3 της Πρωτοβουλίας του ΟΗΕ Global Compact και σε συνεργασία με την Justmeans. Καταγράφοντας άνοδο 172 θέσεων από το 2008, ο ΤΙΤΑΝ κατέλαβε στον πίνακα του 2009 την 278η θέση.

«Ο Απολογισμός του 2010 μας δίνει νέα ευκαιρία για να αξιολογήσουμε τη μακρόπνοη προσπάθειά μας», αναφέρει στο μήνυμά του ο διευθύνων σύμβουλος κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, ο οποίος και υπογραμμίζει τους τρεις τομείς προτεραιότητας του ομίλου ΤΙΤΑΝ, στους οποίους «το 2010 συνεχίσαμε και εντείναμε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες αυτοβελτίωσης». Είναι η ασφάλεια στην εργασία, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η σύμπραξη με τους συμμετόχους.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, η συχνότητα των ατυχημάτων μειώθηκε κατά 12% – ένα αποτέλεσμα στο οποίο συνέβαλαν η ευαισθητοποίηση και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού αλλά και των εργολάβων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και με στόχο την πρόληψη των ατυχημάτων. Στο συνολικό ποσό του 1.200.000 ευρώ που επένδυσε ο όμιλος για την εκπαίδευση, το 49% επενδύθηκε στην Ελλάδα και το υπόλοιπο σε επτά άλλες χώρες (Αίγυπτος, ΗΠΑ, Σερβία, ΠΓΔΜ, Τουρκία, Βουλγαρία, Αλβανία).

Πηγή: Καθημερινή

Κατηγορία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ