Διάκριση για το Εργασιακό Περιβάλλον στη Novartis Hellas

Διάκριση στην κατηγορία Silver στο πλαίσιο του Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR Index) και ξεχωριστό ειδικό έπαινο για το εργασιακό περιβάλλον, απέσπασε η Novartis Hellas, μεταξύ 14 ελληνικών επιχειρήσεων που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους στον τομέα της Εταιρικής Ευθύνης.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του CR Index, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες επιθεώρησαν με βάση διεθνή πρότυπα και κριτήρια τις επιδόσεις και τη συμβολή των επιχειρήσεων στους τέσσερις βασικούς πυλώνες που αξιολογεί ο Εθνικός Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης: την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την αγορά.

Ο Διευθυντής Επικοινωνίας και ΕΚΕ, Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, τόνισε κατά την παραλαβή του βραβείου: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η αναγνώριση των προσπαθειών και των δράσεων της εταιρείας προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης, ιδιαίτερα όταν αυτή προέρχεται από έναν οργανισμό, ο οποίος αποτελεί σημείο αναφοράς για την αναγνώριση των επιδόσεων σε θέματα ΕΚΕ με βάση τα διεθνή κριτήρια. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς που καταφέραμε να διακριθούμε για τρίτη συνεχή χρονιά στον πολύ απαιτητικό αυτό δείκτη». Ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, Γιώργος Γκόλιας, ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Εμείς σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία συνεχίζουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους μας και σε ενέργειες που προωθούν ένα καλύτερο περιβάλλον κι ένα δίκαιο και ισορροπημένο εργασιακό μοντέλο, κάνουμε προσλήψεις και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε σε αυτήν την αναπτυξιακή και αισιόδοξη γραμμή πλεύσης».

Κατηγορία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ