Τι προβλέπεται σε ευρωπαϊκή οδηγία για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Νέα δεδομένα φαίνεται να φέρνει, στο ζήτημα της λογοδοσίας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η Οδηγία 2011/0308 (COD) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με την οδηγία, η οποία πρόκειται να εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένεται να εναρμονιστεί σύντομα και με την ελληνική νομοθεσία, οι μεγάλες ή/και εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες υποχρεούνται να προχωρούν στην δημοσίευση στοιχείων σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις. Ειδικότερα η Οδηγία αναφέρει πως: «Η έκθεση διαχείρισης και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης (ήτοι ο Οικονομικός Απολογισμός) αποτελούν σημαντικά στοιχεία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Πρέπει να παρέχουν πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών της επιχείρησης και της θέσης της, κατά τρόπο που να συμβαδίζει με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των εργασιών της. Οι πληροφορίες δεν πρέπει να περιορίζονται στις οικονομικές πτυχές των εργασιών της επιχείρησης, πρέπει επιπλέον να γίνεται ανάλυση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών των εργασιών που είναι αναγκαίες για την κατανόηση της ανάπτυξης, της επίδοσης ή της θέσης της επιχείρησης».

Καθώς λοιπόν απαιτείται να συμπεριλαμβάνονται περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί δείκτες και πληροφορίες στους ετήσιους Οικονομικούς Απολογισμούς, οι Απολογισμοί Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) φαίνεται πως μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο κάλυψης αυτής της απαίτησης, σε μία πρακτική που -σύμφωνα με ανθρώπους του χώρου της ΕΚΕ- ήδη υιοθετούν αρκετές μεγάλες εταιρείες.

Συνεπώς απαιτείται να συμπεριλαμβάνονται περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί δείκτες και πληροφορίες στους ετήσιους Οικονομικούς Απολογισμούς. Για να καλύψουν αυτήν την απαίτηση, οι μεγάλες εταιρείες διεθνώς δημοσιεύουν έναν Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Ο Απολογισμός αυτός συντάσσεται σύμφωνα με τους δείκτες του διεθνούς προτύπου GRI-G3.1 που εκδίδει ο Οργανισμός Global Reporting Initiative. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές μεγάλες εταιρείες που εδώ και καιρό εκδίδουν απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, κάτι που σημαίνει ότι αποκτούν πλέον σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην κοινωνία, έναντι των εταιρειών που δεν τον έχουν κάνει ή το κάνουν αποσπασματικά.

Πέραν αυτού, όλες οι τελευταίες καταναλωτικές έρευνες αποδεικνύουν ότι οι έλληνες καταναλωτές, ειδικά σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο, εμπιστεύονται και προτιμούν προϊόντα και υπηρεσίες εταιρειών που επενδύουν στην ΕΚΕ και επιστρέφουν έμμεσα μέρος των κερδών τους στην κοινωνία. Την ίδια στιγμή, η τελευταία έρευνα του European Sustainable Investment Forum (Eurosif) αποκάλυψε 85% αύξηση στα κεφάλαια που επενδύονται σε Κοινωνικά Υπεύθυνες Εταιρείες στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να ξεπερνούν πλέον τα 5 τρισ. ευρώ.

Πηγή: qualitynet

Κατηγορία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ