Έκθεση Εταιρικής Ευθύνης από την Εθνική Τράπεζα

Η Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2010 της Εθνικής Τράπεζας, η οποία εκδίδεται για 4η συνεχή χρονιά, κατατάσσεται στο επίπεδο level B+ σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο απολογισμών ΕΚΕ GRI-G3, καλύπτοντας πολύ υψηλό ποσοστό των απαιτήσεων του προτύπου.

Φέτος, για πρώτη φορά, η Εθνική Τράπεζα προχώρησε ένα ακόμα βήμα πιο πέρα, πραγματοποιώντας εξωτερική επαλήθευση των στοιχείων που παραθέτει σε δύο βασικά κεφάλαια της Έκθεσης ΕΚΕ 2010, αυτά της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Αγοράς.

Κατηγορία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ