Αφιλοκερδής Υποστήριξη του Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής του ΜΚ Σωματείου «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ»

Χορηγία της PRIORITY στο Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ με την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και την εκπόνηση μελέτης HACCP.

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» ιδρύθηκε το 1979 με την πρωτοβουλία μιας μητέρας παιδιού με αναπηρία που είχε ως σκοπό τη δημιουργία ενός πρότυπου εκπαιδευτικού κέντρου για άτομα με ειδικές ανάγκες. Είναι αναγνωρισμένο ως Φιλανθρωπικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο με άδεια λειτουργίας ως Κέντρο Αποθεραπείας – Αποκατάστασης ΑΜΕΑ – Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας, έχει ειδική πιστοποίηση ως φορέας παροχής Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και πιστοποίηση ως Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Eπαγγελματικής Ένταξης για νέους και νέες με νοητική υστέρηση.

Το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ εξυπηρετεί 100 σπουδαστές ενώ υποστηρίζει άλλους 14 αποφοίτους του που εργάζονται στην ανοιχτή αγορά εργασίας. Έχει 31 άτομα προσωπικό και υλοποιεί πρόγραμμα εκπαίδευσης στην υποστηριζόμενη διαβίωση σε ιδιόκτητο διαμέρισμα του στο Παγκράτι.

Η PRIORITY ως χορηγός υποστήριξε το έργο του Εργαστηρίου ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, αναπτύσσοντας διαδικασίες λειτουργίας, βελτιώνοντας την οργάνωση και τις καθημερινές πρακτικές του και επιτυγχάνοντας την πιστοποίησή του κατά ISO 9001 και HACCP.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ